Vstupní hala

Fotogalerie vytvořena 13. 7. 2010, 22:08.

Fotodokumentace přestavby naší vstupní haly (únor – březen 2006)

Krátce po započetí demoličních prací

Postupná demolice šatny

Šatna zmizela

Sloupek od nové šatny

Zbytky staré šatny, základy nové šatny

Sloupek nové šatny povyrostl

Nová šatna dostává tvar

Postupný zádlab šatny do zdi

Vnější stěny nové šatny

Rozestavěná nová šatna

Překlad horní stěny nové šatny

Bordel a prach

Bordel a prach

Hromada stavebního haraburdí

Další zádlab pro novou šatnu

Omítka v nové šatně

Nové elektrické vedení pod omítkou

Výstup šatny do prostoru

Staré dlaždičky kolem krbu

Staré dlaždičky kolem krbu šly do háje

Další vrstva omítky do šatny

Úkryt na plynoměr ve fázi návrhu

Bordel před domem

Příprava dřeva

Mistr s maflíkem

Rozestavěný úkryt na plynoměr

Rám od dveří pro šatnu

Pokládka dlaždic v hale

Zrcadlo vedle šatny

Tvorba dlážděné podlahy

Upřesnění středu haly

Loupání dlažidc

Střed haly a obrys virtuálního koberce

Malé dlaždice - detail

Zásuvky u úkrytu plynoměru

Virtuální koberec z dlaždic

Krb, zatím bez dlaždic

Nové dlažičky kolem krbu

Společný design virtuálního koberce a dlaždiček kolem krbu

Dostavba dlaždic pod schody

Dostavba podlahy v hale

Hoblovka ... pracuje se s dřevem

Rám dveří od šatny

Příprava prken na dveře

Zrcadlo vedle šatny

Soklík z dlaždic na vlnité stěně šatny

Úkryt na plynoměr ve fázi dostavby

Dřívka u zrcadla vedle šatny

Pohled na nedokončenou šatnu se zrcadlem

První dveře od šatny

Dveře od šatny

Madlo dveří od šatny

Druhé dveře se rýsují

Stěna krytu od plynoměru a vnitřní parapet z dlaždic

Kolíčky u zrcadla

Uvnitř nové šatny

Madlo dveří od šatny

Přidělávání kůlů na dveře od šatny

Čištění starého trámu

Druhé dveře od šatny

Na stropě je znát, kde byla původní šatna

Starý trám na místě

Starý trám na místě

Stříška nad starým trámem

Stříška nad starým trámem

Nerealizovaný návrh stříšky

Mistr předvádí, jak bude vypadat stříška

Stříška nad starým trámem skoro hotová

Hala v podstatě hotová

Stříška, úkryt na plynoměr, zrcadlo, vstupní dveře

Kompletní dveře od šatny

Stříška, hnízdo, kočka

Zvoneček

Detail rámu zrcadla

Polička pod zrcadlem

Šatna s poličkami

Detail police na úkrytu plynoměru

Plynoměr v úkrytu

Zvoneček

Krb v zrcadle

Spodek úkrytu plynoměru

Celkový pohled na přestavěnou halu